Futsal Leauge 2017

- ອີງ​ຕາມ:  ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄະນະປະທານະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ.
- ອີງ​ຕາມ: ​ແຜນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວພັດທະນາບານເຕະຟຸດຊໍ ຂອງສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດປີ 2017.

ສະຫະພັນ​ບານ​ເຕະ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງການເຖິງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະຟຸດຊໍທີ່ສົນໃຈຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນບານເຕະຟຸດຊໍລີກ(5ຄົນ) Lao Futsal League 2017 ເຊິ່ງຈະເລິ້ມແຂ່ງຂັນ ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ປີ 2017 ເປັນຕົ້້ນໄປຢູ່ທີ່ເດີ່ນຮົ່ມຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ຫ້ວຍຫົງ). ເພື່ອເປັນການພັດທະນາບານເຕະຟຸດຊໍໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເພື່ອສັນຫານັກກິລາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດບັນຈຸເຂົ້າຝຶກແອບນັກກິລາທີມຊາດເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນຟຸດຊໍຊິງແຊ້ມອາຊ້ຽນ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໃນທ້າຍປີນີ້.
ເງື່ອນ​ໄຂຂອງທີມທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ມີ​ດັ່ງ​ນີ້:
-    ການແຂ່ງຂັນລາຍການນີ້ບໍ່ໃຫ້ນັກກິລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ລາວພຣີເມ່ຍລີກ ປະຈຳປີ 2017,ດີວີຊັ້ນ 01 (ສາຍກໍ)ເຂົ້າຮວ່ມແຂ່ງຂັນຢ່າງເດັດຂາດ.
-    ຈຳນວນທີມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນມີຈຳກັດພຽງ 16 ທີມເທົ່ານັ້ນ.
-    ຄ່າສະໝັກ 500,000 ກີບ(ຫ້າແສນກີບ) ແລະ ເງິນຄໍ້າປະກັນທີມ 3,000,000 ກີບ.
-    ທີມທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບ ຫມາກບານຟຸດຊໍ ທີມລະ 10 ໜ່ວຍ.
-    ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 10/07/2017 ເວລາ 16,00 ໂມງ.
- ລາຍລະອຽດ: ມາຕິດຕໍ່ເອົາ ແບບຟອມໃບສະຫມັກທີ່  ແລະ ລົງທະບຽນນັກກິລາ​ສະຫະພັນ​ບານ​ເຕະ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ວັນຈັນ​ ເຖິງ​ ວັນ​ສຸກ ໃນ​ໂມງ​ລັດຖະການ ທີ່ໜ່ວຍງານຟຸດຊໍ ໂທ: 020 78575554, 55411932,
E-mail:  futsal-bsoccer@laoff.org.la, duke.khampasong@gmail.com, ແລະ ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ເວບໄຊ: www.laoff.org.la
ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ແຈ້ງ​ການ​ມາ​ຍັງບັນດາ​ສະໂມສອນ,ສະຫະພັນແຕ່ລະແຂວງ, ​ເພື່ອ​ຊາບ ແລະ ປະກອບເອກະສານດັ່ງກຳນົດເວລານີ້ດ້ວຍ.
 

ດາວໂຫລດແບບຟອມໃບລົງທະບຽນນັກກິລາສະໝັກຫຼີ້ນ Futsal League 2017 :

 /upload/files/%E0%BB%83%E0%BA%9A%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%97%E0%BA%B0%E0%BA%9A%E0%BA%BD%E0%BA%99%E0%BA%99%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%81%E0%BA%B4%E0%BA%A5%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BB%9D%E0%BA%B1%E0%BA%81%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B5%E0%BB%89%E0%BA%99%20Futsal%20League%202017.pdf
 

ດາວໂຫລດແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນການຍ້າຍທີມ-ຫຼື-ການຢືມຕົວ 

/upload/files/%E0%BB%83%E0%BA%9A%E0%BA%A2%E0%BA%B1%E0%BB%89%E0%BA%87%E0%BA%A2%E0%BA%B7%E0%BA%99%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%8D%E0%BB%89%E0%BA%B2%E0%BA%8D%E0%BA%97%E0%BA%B5%E0%BA%A1-%E0%BA%AB%E0%BA%BC%E0%BA%B7-%E0%BA%81%E0%BA%B2%E0%BA%99%E0%BA%A2%E0%BA%B7%E0%BA%A1%E0%BA%95%E0%BA%BB%E0%BA%A7.pdf

ດາວໂຫລດແບບຟອມໃບລົງທະບຽນຄູຝຶກ

/upload/files/%E0%BA%B2%E0%BA%A7%E0%BB%82%E0%BA%AB%E0%BA%A5%E0%BA%94%E0%BB%81%E0%BA%9A%E0%BA%9A%E0%BA%9F%E0%BA%AD%E0%BA%A1.pdf

                                                                                                                      

LAO FOOTBALL FEDERATION ©. All Rights Reserved.