ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ຊ້າງນ້ອຍ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ຊ້າງນ້ອຍ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ປຸນຍາວັດ ລິມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

+8562059999952

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະຊ້າງນ້ອຍ ເປັນສະໂມສອນບານເຕະອາຊີບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ແຜນທີ່