ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ກອງທັບ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ກອງທັບ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ຄອນສະຫວັນ ຫອມສົມບົດ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

020 56883699, 020 99448015

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະກອງທັບ ເອຟຊີ ເປັນສະໂມສອນບານເຕະອາຊີບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຜນທີ່