ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ນ້ຳທາ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ນ້ຳທາ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຜູ້ຈັດການ:

ສອນສິນ ຈັນທະວົງສາ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

+8562055554243

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະ ນໍ້າທາ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ປີ 2023 ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງຫຼວງນໍໍ້າທາ

ແຜນທີ່