ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ວຽງຈັນ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ວຽງຈັນ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ພູເງິນ ບົວທອງ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

020 91111373

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະວຽງຈັນ ເປັນສະໂມສອນບານເຕະອາຊີບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ. 

ແຜນທີ່