ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ຜູ້ຈັດການ:

ປ່ອງແກ້ວ ສຸລິວົງ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

+85620 54550080

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ປີ 2022 ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ

ແຜນທີ່