ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ເອສະຣາ

ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ເອສະຣາ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ຈັດການ:

ມີດິມ ກິມ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

02058424242

ປະຫວັດສະໂມສອນ

ສະໂມສອນບານເຕະເອສະລາ ເອຟຊີ ເປັນສະໂມສອນບານເຕະອາຊີບຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ແຜນທີ່