ສຕຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສຕຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຖະຫນົນທ່າເດື່ອ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, Vientiane, Laos, 0103

ຜູ້ຈັດການ:

(ຕົວຢ່າງ) ສະຫະພັນບານເຕະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່:

020 28 214 557

ປະຫວັດສະໂມສອນ

(ຕົວຢ່າງ) ເປັນສັນຍາລັກຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຜນທີ່