ລາຍລະອຽດສຳລັບການເປີດເທີມໃໝ່ ສູນຝຶກບານເຕະຈຳປີຈຳປາ ເທີມ2 ປີ 2023

18/04/2023

ລາຍລະອຽດສຳລັບການເປີດເທີມໃໝ່ ສູນຝຶກບານເຕະຈຳປີຈຳປາ ເທີມ2 ປີ 2023

ໝາຍເຫດ: 

- ສຳລັບນັກກິລາທີ່ເຄີຍລົງທະບຽນອອນໄລນ໌ໃນເທີມຜ່ານມາແລ້ວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນໃໝ່ ສາມາດມາແຈ້ງຊື່ເພື່ອສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມເທີມທີ2 ໄດ້ເລີຍ.

- ນັກກິລາທີ່ມີຊຸດຊ້ອມເກົ່າຢູ່ແລ້ວແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ຊຸດຊ້ອມຈຳປີຈຳປາເກົ່າໃນການຝຶກຊ້ອມໄດ້.