ອະນຸກໍາມະການ ບານເຕະຍິງ
ຫົວຫນ້າ
standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ

ຫົວຫນ້າ

ຮອງຫົວຫນ້າ
standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ພູໄຊ ແພງພົງ

ຮອງຫົວຫນ້າ

ຄະນະ
standing_committees Council
ທ່ານ ປອ. ບຸນຍູ້ ສີສານ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ວຽງຄອນ ຈັນທະມາລາ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ສີວິໄລ ພົມມະສຸກ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ສຸດາລີ ສີສຸວົງ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ຕຸ່ນຄຳ ພິສາລາດ

ຄະນະ