ອະນຸກໍາມະການ ເຕັກນິກວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາກິລາບານເຕະ
ຫົວຫນ້າ
standing_committees Council
ທ່ານ ດຣ ໄຊຊະນະ ທອງຄຳຈັນ

ຫົວຫນ້າ

ຮອງຫົວຫນ້າ
standing_committees Council
ທ່ານ ພັທ ຖາວອນ ຫຼວງຈັນດາວົງ

ຮອງຫົວຫນ້າ

ຄະນະ
standing_committees Council
ທ່ານ ຄໍລະເດດ ພອນພະຈັນ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ນາງ ພູໄຊ ແພງພົງ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ

ຄະນະ

standing_committees Council
ທ່ານ ປອ. ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ

ຄະນະ