ລາຍຊື່ ກຳມະການຕັດສິນ ຟີຟາ 2024

18/01/2024

  ສະຫະພັນບານເຕະນານາຊາດ ຫລື FIFA ໄດ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການຕັດສິນ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍກໍາມະການຕັດສິນບານເຕະ FIFA 2024 ແລະ ກໍາມະການຕັດສິນຟຸດຊໍ FIFA 2024 ຂອງສປປລາວມີທັງຫມົດຈຳນວນ 10 ທ່ານ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີກຳມະການໃຫມ່ 1 ທ່ານຄື : ທ່ານ ລຸນ ສຸດທິວົງ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງເປັນຄົນພື້ນຖານແຂວງອຸດົມໄຊ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດກຳມະການ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ກຳມະການຕັດສິນ (ຊາຍ) FIFA ຈຳນວນ 2 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ສວຍ ວົງຄຳ

2. ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊຍະວົງສີ

- ກຳມະການ (ຍິງ) FIFA ຈຳນວນ 1 ທ່ານ

1. ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີ ເພັງເມືອງຄູນ

– ຜູ້ຊ່ວຍກຳມະການຕັດສິນ (ຊາຍ) FIFA ຈຳນວນ 5 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ພອນສຸກສັນ ເຕໂຊ

2. ທ່ານ ກິຫລ້າ ລາດຊະວົງ

3. ທ່ານ ບຸນເຊີນ ມອນອາລັກ

4. ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ລາດຊະວົງ

5. ທ່ານ ລຸນ ສຸດທິວົງ ( ກຳມະການຟີຟາໃຫມ່ )

– ຜູ້ຊ່ວຍກຳມະການ (ຍິງ) FIFA ຈຳນວນ 1 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ນາງ ພຸດສະຫວັນ ຈັນທະວົງ

– ກຳມະການຟຸດຊໍ FIFA ຈຳນວນ 1 ທ່ານ:

1. ທ່ານ ຄຳປະສົງ ໄຊຍະວົງສີ

 ສຳລັບກຳມະການຕັດສິນທັງຫມົດ ກຽມພ້ອມຕັດສິນລາຍການຕ່າງໆທີ່ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດຂຶ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.