ສະໝັກວຽກ
Job Cover
ເປິດຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ Integrity Officer (Full-time)
14/07/2022

ເວລາເປິດຮັບສະໝັກ 14 ກໍລະກົດ - 1 ສິງຫາ 2022

ສົນໃຈສາມາດສົ່ງ Cover Letter, CV ແລະ ເງື່ອນໄຂໄດ້ທີ່ E-mail: [email protected]