ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ

ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງສະໂມສອນ:

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ຜູ້ຈັດການ:

ທ່ານ ພວງ​ເພັດ ພຸດ​ທະ​ບັນ​ດິດ

ຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ສຕຂ ຫຼວງພະບາງ