ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ

02/01/2024

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເປິດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກມັກກິລາບານເຕະ: ທ່ານເຄີຍໃດ້ຍິນຄໍາວ່າ FIFA ,AFC ແລະ AFF ບໍ່? ທ່ານສົນໃຈມີໂອກາດ ພົວພັນແລະເຮັດວຽກຮ່ວມນໍາ FIFA , AFC ແລະ AFF ບໍ່? ທ່ານສົນໃຈ ມີໂອກາດ ໄປຕ່າງປະເທດບໍ່ ເປັນແຂກຖືກເຊີນຈາກ FIFA AFC ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ?ທ່ານສົນໃຈ ເປັນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ໃນການ ພັດທະນາ ກິລາບານເຕະບໍ່?

ໂອກາດຂອງທ່ານມາແລ້ວ:

3 ຕໍາແຫນ່ງ ລໍຖ້າທ່ານ:

 1. TDS Manager ຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ

2. Competition Manager ຜູ້ຈັດການການແຂ່ງຂັນບານເຕະ

3. Admin Staff ພະນັກງານວິຊາການ

ຈຸດພິເສດຂອງທ່ານ:

1. ໄດ້ພາສາອັງກີດ: ອ່ານ ເວົ້າ ຂຽນ

2. ຄ່ອງແຄ້ວ ໃນການນໍາໄຊ້ Microsoft Office

3. ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຕົວ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຕິດຄັດຕາມລຸ່ມນີ້.

ເຮັດສິ່ງມັກ-ມັກສີ່ງທີ່ເຮັດ ຄຶພວກເຮົາ.

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ: +85620 52213030 ( ສົມໃຈ )

Email: [email protected]

ຫມາຍ​ເຫດ: ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່​ຄົນ​ລາວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ