ບົດສໍາພາດ ທ່ານ ນ.ດາ​ລຸ​ນີ ຊະ​ນະ​ແກ້ວ

17/01/2023
ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນຈໍາປີ - ຈໍາປາ ແຫ່ງທີ 2 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ