HBT 941ຮັກສາສະຖິຕິບໍ່ເສຍໄຊໃນລາວລີກ 2 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

23/08/2023

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2023 ນັດທີ 15 ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ຄູ່ໜ້າສົນໃຈ HBT 941 ທີມນຳ ເອົາຊະນະ ເຄພີເອັ11-0,ສວ່ນຜົນຄູ່ອື່ນໆ: ໄອສະປອດ ສະເຫມີ ເມືອງຫາດ 0-0, ຣີນີຕີ ເສຍໃຫ້ ເຄເອັທີ 0-3, ຈັນທະບູລີ ພົບກັບ ເອັສທີທີ ແມ່ນເລື່ອນການແຂ່ງຂັນ, ຈັນສີ ສະເຫມີ ມຊ ແລະ ຄິງດອມ ຊະນະ ເອັອີຊີ 3-1.

ຕາຕະລາງຄະແນນໃນເວລານີ້ HBT 941 ຍຶດຕຳແໜ່ງທີມນຳບໍ່ເຄີຍເສຍໃຫ້ທິມໃດຕໍ່ໄປ ລົງສະຫນາມ15 ນັດ ຊະນະ 13 ນັດ ສະເໝີ 2ນັດ ມີ 48 ຄະແນນ, ຮອງລົງມາ ເຄເອັມທີ ລົງ​​ສະຫນາມ 15 ນັດ ຊະນະ 8 ນັດ ສະເຫມີ 4 ນັດ ເສຍ 3 ັດ ມີ 28 ຄະແນນ, ອັນດັບ 4 ຈັນທະບູລີ ລົງສະຫນາມ 11 ນັດ ຊະນະ 7 ນັດ ສະເຫມີ 4 ນັດ ມີ 25 ຄະແນນ, ອັນດັບ 5 ໄອສະປອດ, ອັນດັບ 6 ຄິງດອມ, ອັນດັບ 7 ເອັທີທີ, ອັນດັ8, ອັນດັບ 9 ຈັສີ, ອັນດັບ 10 ເອັອີຊີ, ອັນດັບ 11 ຣີນີຕີ ແລະ ອັນດັບສຸດທ້າຍ ເຄພີເອັ.ຂະນະທີ​​ຜູ້ຍິງປະຕູສູງສຸດ ອັນດັບ 1 ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະລິນ ຈາກ ເຮັບີທີ 941 ຍິງໄດ້ 16 ປະຕູ, ອັນດັບ 2 ນິລັນ ຫຼວງສີສົມບັດ ຈາກ ໄອສະປອດ ຍິງໄດ້ 14 ປະຕູ,

ສຳລັບ ເຕະບານ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປີນີ້ ມີ 12 ທີມເຂົ້າຮ່ວມ, ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນແມ່ນພົບກັນໝົດແບບໄປ-ກັບ ທີມທີ່ເປັນແຊ້ມ ຈະໄດ້ສິດເລື່ອນຊັ້ນສູ່ລີກສູງສຸດ ປີ 2024 ແຕ່ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນຕາມສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວກຳນົດໄວ້.