HBT 941 ຍັງຮັກສາສະຖິຕິບໍ່ເສຍໄຊໃນລາວລີກ 2 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງເຫລືອການແຂ່ງຂັນ 2 ນັດ

26/09/2023

 ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະຈຳປີ 2023 ດຳເນີນການແຂ່ງຂັນມາໄດ້ 21 ອາທິດ

ຕາຕະລາງຄະແນນໃນເວລານີ້ HBT 941 ຍຶດຕຳແໜ່ງທີມນຳບໍ່ເຄີຍເສຍໃຫ້ທິມໃດຕໍ່ໄປ ລົງສະຫນາມ20 ນັດ ຊະນະ 17 ນັດ ສະເໝີ 3 ນັດ ມີ 54 ຄະແນນ, ຮອງລົງມາແມ່ນໄອສະປອດ ລົງສະຫນາມ 21 ນັດ ຊະນະ 10 ນັດ ສະເຫມີ 8 ນັດ ເສຍ 3 ນັດ ມີ 38 ຄະແນນ, ອັນດັບ 3 ຄິງດອມ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ຊະນະ 11 ນັດ ສະເຫມີ 5 ນັດ ເສຍ 4 ນັດ ມີ 38 ຄະແນນ, ອັນດັບ 4 ເມືອງຫາດ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ມີ 37 ຄະແນນ, ອັນດັບ 5 ເຄເອັມທີ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ມີ 36 ຄະແນນ, ອັນດັບ 6 ຈັນທະບູລີ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ມີ 31 ຄະແນນ, ອັນດັບ 7 ເອັສທີທີ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ມີ 26 ຄະແນນ, ອັນດັບ 8 ມຊ ລົງສະຫນາມ 20 ມີ 24 ຄະແນນ, ອັນດັບ 9 ເອັສອີຊີ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ມີ 19 ຄະແນນ, ອັນດັບ 10 ຈັນສີ ລົງສະຫນາມ 21 ນັດ ມີ 14 ຄະແນນ, ອັນດັບ 11 ທຣີນີຕີ ລົງສະຫນາມ 20 ນັດ ມີ 9 ຄະແນນ ແລະ ອັນດັບ ສຸດທ້າຍ ເຄພີເອັສ ລົງສະຫນາມ 19 ນັດ ມີ 3 ຄະແນນ.

  ຕາຕະລາງ ການແຂ່ງຂັນນັດຕົກຄ້າງ ວັນພຸດ 27/09/2023 ເວລາ 16:30 ຈັນທະບູລີ ພົບ ເຄເອັມທີ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ ເຂົ້າຊົມບໍ່ເສຍຄ່າ(FREE).

ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກ 2 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປີນີ້ ມີ 12 ທີມເຂົ້າຮ່ວມ, ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນແມ່ນພົບກັນໝົດແບບໄປ-ກັບ ທີມທີ່ເປັນແຊ້ມ ຈະໄດ້ສິດເລື່ອນຊັ້ນສູ່ລີກສູງສຸດ ປີ 2024 ແຕ່ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂຄົບຖວ້ນຕາມສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວກຳນົດໄວ້.

#VientianeCapitalLeague2

#LaoFootballFederation