ແຜນວຽກງານກຳມະການ ຕັດສິນ ປະຈໍາປີ 2024

19/12/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ທິດທາງແຜນວຽກງານການຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ປະຈຳປີ 2024 ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ປະຈຳປີ 2023,ເຊິ່ງປະກອບມີວຽກງານດັ່ງນີ້:

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຂັ້ນພື້ນຖານ) 3 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບລາວລີກ 2) 15 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກ 1 ສົກປີ 2024-2025)

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ LFF U16 & U19)

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາວລີກຍິງ ປີ 2024)

- ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຜູ້ຝຶກສອນກຳມະການຕັດສິນ 2024

- ສອບເສັງກຳມະການ FIFA 2024

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນລະດັບສູງ (ຍົກລະດັບ) MA Course 2024 FIFA

- ໂຄງການກຳມະການຕັດສິນ ລຸ້ນສືບທອດ LFF Referee Academy

- ຝຶກຊ້ອມທຸກໆວັນພຸດ ສຳລັບ ກຳມະການລາວລີກ 1 ຊາຍ ແລະ ຍິງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ຟຸດຊໍ (ຂັ້ນພື້ນຖານ) 1 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ຟຸດຊໍ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນບານເຕະຟຸດຊໍລີກ)

  ສຳລັບກຳມະການຕັດສິນໃໝ່ ຮຸ່ນສຶບທອບ ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຮຸ່ນ ສາມາດມາພົວພັນ ໄດ້ທີ່ ພະແນກກຳມະການ ຕັດສິນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໃນໂມງລັດຖະການ.