ປະກາດຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ

20/03/2024

              ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເປິດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກມັກກິລາບານເຕະ ໂອກາດຂອງທ່ານມາແລ້ວມີ 2 ຕໍາແຫນ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ບໍລິຫານສູນຝຶກບານເຕະ

2. ຜູ້ດູແລສູນຝຶກບານເຕະ

              ປະຈຳຢູ່ແຂວງ ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ຟີຟາ ພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດສູນຝຶກບານເຕະ ຈຳປິ - ຈຳປາ.

              ເງື່ອນໄຂ ການຮັບສະຫມັກມີດັ່ງນີ້:

- ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ

- ພື້ນຖານການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

- ທັກສະໃນການຈັດການ

- ທັກສະໃນການບໍລິຫານ

- ມີໃບປະກາດຄູຝຶກລະດັບ ຊີ ຈະຖືກພິຈາລະນາພິເສດ

              ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ: +85620 52213030 ( ສົມໃຈ )

Email: [email protected]

ຫມາຍເຫດ: ຮັບສະຫມັກແຕ່ຄົນລາວເທົ່ານັ້ນ