ຂ່າວສານ
News Cover

ສູນພັດທະນານັກກິລາບານເຕະ ຈຳປີ - ຈຳປາ ເປີດເທີມໃຫມ່ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2024

02/01/2024

ສູນພັດທະນານັກກິລາບານເຕະຈຳປີ - ຈຳປາເປີດເທີມໃຫມ່ 20 ມັງກອນ2024

ສູນພັດທະນານັກກິລາບານເຕະ ຈຳປີ - ຈຳປາ ຈະເປີດເທີມໃຫມ່ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2024 ເຍົາວະຊົນ ທີ່່ມັກໃນກິລາບານເຕະ ສົນໃຈ ຝຶກຊ້ອມທາງດ້ານເຕັກນິກ, ທັກສະຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີຮຸ່ນອາຍຸ 6 ປີ, 8 ປິ, 10 ປີ, 12 ປີ, 14 ປິ ແລະ 16 ປີ.

ຝຶກຊ້ອມທຸກໆຕອນເຊົ້າວັນເສົາ ແລະ ອາທິດ ເວລາ07.30-9.00

- 1 ເທີມ ມີ 10 ອາທິດ

- ຄ່າສະຫມັກ 400,000 ກີບ

- ຄ່າຊຸດຝຶກຊ້ອມ 350,000 ກີບ / 2 ຊຸດ

  ພິເສດ: ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ເພດຍິງໃຫ້ມາຫລິ້ນກິລາ ສຳລັບເພດຍິງແມ່ນຫຼຸດຄ່າຝຶກຊ້ອມ 50 %

ສະຖານທີ່ຝຶກຊ້ອມ: ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ລົງທະບຽນຫນ້າງານ: 02052116190 ຄຳຫຼ້າ ຄຳມະຈັນ

#FIFATalentDevelopmentScheme

#ChampiChampaFootballTrainingCenter


News Cover

ປະກາດ ຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ ພະແນກເຕັກນິກ - ວິທະຍາ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ

02/01/2024

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເປິດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກມັກກິລາບານເຕະ: ທ່ານເຄີຍໃດ້ຍິນຄໍາວ່າ FIFA ,AFC ແລະ AFF ບໍ່? ທ່ານສົນໃຈມີໂອກາດ ພົວພັນແລະເຮັດວຽກຮ່ວມນໍາ FIFA , AFC ແລະ AFF ບໍ່? ທ່ານສົນໃຈ ມີໂອກາດ ໄປຕ່າງປະເທດບໍ່ ເປັນແຂກຖືກເຊີນຈາກ FIFA AFC ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ?ທ່ານສົນໃຈ ເປັນພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ໃນການ ພັດທະນາ ກິລາບານເຕະບໍ່?

ໂອກາດຂອງທ່ານມາແລ້ວ:

3 ຕໍາແຫນ່ງ ລໍຖ້າທ່ານ:

 1. TDS Manager ຜູ້ຈັດການໂຄງການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ

2. Competition Manager ຜູ້ຈັດການການແຂ່ງຂັນບານເຕະ

3. Admin Staff ພະນັກງານວິຊາການ

ຈຸດພິເສດຂອງທ່ານ:

1. ໄດ້ພາສາອັງກີດ: ອ່ານ ເວົ້າ ຂຽນ

2. ຄ່ອງແຄ້ວ ໃນການນໍາໄຊ້ Microsoft Office

3. ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຕົວ.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຕິດຄັດຕາມລຸ່ມນີ້.

ເຮັດສິ່ງມັກ-ມັກສີ່ງທີ່ເຮັດ ຄຶພວກເຮົາ.

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ: +85620 52213030 ( ສົມໃຈ )

Email: [email protected]

ຫມາຍ​ເຫດ: ຮັບ​ສະ​ຫມັກ​ແຕ່​ຄົນ​ລາວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ

News Cover

ແຜນວຽກງານເຕັກນິກວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2024

20/12/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ທິດທາງແຜນວຽກງານແຜນງານເຕັກນິກວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2024ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ປະຈຳປີ 2023, ເຊິ່ງປະກອບມີວຽກງານດັ່ງນີ້:

• ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກຂັ້ນພື້ນຖານ Grassroots Workshop 2 ຄັ້ງ

• ສຶບຕໍ່ການເປີດ ສູນພັດທະນາກິລາບານເຕະຈຳປີ - ຈຳປາ CHAMPI CHAMPA FOOTBALL TRAINING CENTRE ແລະ ຂະຫຍາຍ ສູນພັດທະນາກິລາບານເຕະ ຈຳປີ - ຈຳປາ ຢູ່ບັນດາ ແຂວງຕ່າງໆ (ຕັ້ງເປົ້າ ໄວ້ 3 ແຂວງ)

• ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກິລາບານເຕະໃນໂຮງຮຽນ Football for Schools ໃຫ້ໄດ້ 100 ໂຮງຮຽນ ໃນປີ 2024

• ຈັດກິດຈະກຳ AFC GRASSROOTS DAY 15 ພຶດສະພາ 2024

• ຈັດກິດຈະກຳບານເຕະສຳລັບເດັກນ້ອຍຍິງ LFF Women's Campaign (Grassroots 5 Provinces) 2024_FIFA

• ຈັດກິດຈະກຳ LFF DAY

• ຈັດກິດຈະກຳ AFC Women’s Football Day 08 ມີນາ 2024

• ຈັດການແຂ່ງຂັນ ເຍົາວະຊົນລີກຍິງ ຮຸ້ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 15 ປີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (U15 Youth League Girls)

• ຈັດການແຂ່ງຂັນ ເຍົາວະຊົນລີກຊາຍ ຮຸ້ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 14 ປີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (U 14Youth League Boys)

• ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄູຝຶກເພດຍິງ ແລະ ທີມບານເຕະຍິງ Coach education programme for womens team coaches

• ສ້າງຊ່ອງທາງການເລືອກນັກກິລາພອນສະຫວັນ (Talend ID) ອອນລາຍ ( google forms)

• ຈັດຝຶກອົບຮົມ LFF Coach Educator Course ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມ LFF Youth Diploma ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກລະດັບ ຊີ LFF/AFC ‘C’ DIPLOMA ຈຳນວນ 4 ຄັ້້ງ (ຕ່າງແຂວງ2ຄັ້ງ )

• ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກລະດັບ ຊີ LFF/AFC ‘C’ DIPLOMA ສຳລັບຜູ້ຍິງ ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ

• ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກລະດັບ ບີ LFF/AFC ‘B’ DIPLOMA ຈຳນວນ 2 ຄັ້້ງ

• ສືບຕໍ່ໃຫ້ ສຳເລັດ ການອົບຮົມຄູຝຶກລະດັບ ເອ LFF/AFC ‘A’ DIPLOMA

• LFF/AFC Fitness Coaching Certificate Level A ຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ

• LFF/ AFC Goalkeeping B Diploma Course ຈຳນວນ 1 ຄັ້ງ

• LFF/AFC Futsal Coaching Certificate Level 2 ຈໍານວນ 1 ຄັ້ງ

ສຳລັບວຽກງານເຕັກນິກວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນຖືເປັນວຽກງານຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ມີໜ້າທີ່ພັດທະນາຄູຝຶກ ແລະ ພັດທະນາກິລາເຍົາວະຊົນ.


News Cover

ແຜນວຽກງານກຳມະການ ຕັດສິນ ປະຈໍາປີ 2024

19/12/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ທິດທາງແຜນວຽກງານການຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ປະຈຳປີ 2024 ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ປະຈຳປີ 2023,ເຊິ່ງປະກອບມີວຽກງານດັ່ງນີ້:

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຂັ້ນພື້ນຖານ) 3 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບລາວລີກ 2) 15 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກ 1 ສົກປີ 2024-2025)

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ LFF U16 & U19)

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາວລີກຍິງ ປີ 2024)

- ຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ປະເມີນ ແລະ ຜູ້ຝຶກສອນກຳມະການຕັດສິນ 2024

- ສອບເສັງກຳມະການ FIFA 2024

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນລະດັບສູງ (ຍົກລະດັບ) MA Course 2024 FIFA

- ໂຄງການກຳມະການຕັດສິນ ລຸ້ນສືບທອດ LFF Referee Academy

- ຝຶກຊ້ອມທຸກໆວັນພຸດ ສຳລັບ ກຳມະການລາວລີກ 1 ຊາຍ ແລະ ຍິງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ຟຸດຊໍ (ຂັ້ນພື້ນຖານ) 1 ແຂວງ

- ຝຶກອົບຮົມກຳມະການຕັດສິນ ຟຸດຊໍ (ຍົກລະດັບ ສຳລັບການແຂ່ງຂັນບານເຕະຟຸດຊໍລີກ)

  ສຳລັບກຳມະການຕັດສິນໃໝ່ ຮຸ່ນສຶບທອບ ທ່ານໃດສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຮຸ່ນ ສາມາດມາພົວພັນ ໄດ້ທີ່ ພະແນກກຳມະການ ຕັດສິນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໃນໂມງລັດຖະການ.


News Cover

ໄມເຄິນ ວ່າງ ກອງກາງທີມຊາດລາວ ຍ້າຍຮ່ວມທີມ ໄມອາມີ້ ເອັຟຊີ ທີມໃນລີກອັນດັບ 2 ຂອງ ອາເມຣິກາ

18/12/2023

ໄມເຄິນ ວ່າງ ກອງກາງທີມຊາດລາວ ຍ້າຍຈາກ ພັອດແລນ ທິມເບີ ທີມໃນລີກອັນດັບ 3 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (MLS Next Pro) ມາຢູ່ກັບ ໄມອາມີ້ ເອັຟຊີ ທີມໃນລີກອັນດັບ 2 ຂອງ ອາເມຣິກາ (USL Championship).
ໄມເຄິນ ວ່າງ ຫລິ້ນໃນ MLS Next Pro ກັບ ໂຄລຳບັສ ຄິວ ປີ 2022 ແລະ ພັອດແລນ ທິມເບີ ປີ 2023 ໂດຍສະເພາະ ປີ 2022 ສາມາດພາ ໂຄລຳບັສ ຄິວ ຜ່ານເຂົ້າຮອບເພອັອຟ.

News Cover

ເປີດສູນຝຶກກິລາບານເຕະເຍົາວະຊົນ ຈໍາປີ-ຈໍາປາ ທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

17/12/2023

ພິທີເປີດສູນຝຶກກິລາບານເຕະ ຈໍາປີ-ຈໍາປາ ແຫ່ງທີ 4 ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 17 ທັນວາ 2023 ທີ່ສະໜາມກິລາບານເຕະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ ພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດຫຼືຟີຟາ( FIFA Talent Development Scheme)ໃຫ້ກຽດ ເປັນ ປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ວັນດີ ພົມທອງ ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງ ທັງເປັນ ຮອງປະທານ ສະຫະພັນບານເຕະແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. 

ທ່ານ ທ່ານ ວັນດີ ພົມທອງ ໄດ້ກ່າວເຖິງການເປີດສູນຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດສູນຝຶກແຫ່ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາກິລາບານເຕະຂອງແຂວງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວທຸກແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆ ນັກຮຽນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພ້ອມທັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ ນັກກິລາໄດ້ສະແດງຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານ ພອນສະຫວັນກິລາບານເຕະ ມາເປັນນັກກິລາຮຸ່ນສືບທອດ ກາຍເປັນນັກກິລາທີມຂອງແຂວງ ແລະ ກ້າວສູ່ການເປັນນັກກິລາທີມຊາດໃນອະນາຄົດ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານ ດຣ ໄຊຊະນະ ທອງຄຳຈັນ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສະຫະ ພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ,

ກໍ່ໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ການເປີດສູນຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຫວັງວ່າສູນຝຶກແຫ່ງນີ້ຈະມີສວ່ນປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາກິລາບານເຕະຂອງແຂວງໃຫ້ສູງຂື້ນທັງລະດັບນັກກິລາ ຮຸ່ນສືບຂອງແຂວງແລະທີມຊາດ. 

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮວ່ມໃນງານນີ້ຍັງມີທ່ານ ທອງສອນ ອາດຜາສຸກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການແລະ ກິລາແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ, ທ່ານ Sundram Moorthy ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກນິກວິທະຍາ ສຕລ,ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຄູຝຶກ ສຕລ, ຄະນະຄູຝຶກ ສຕຂ,ນັກກິລາເຍົາວະຊົນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ.

#FIFATalentDevelopmentScheme

#ChampiChampaFootballTrainingCenter

#Luangnamthaprovince

News Cover

ສຳເລັດ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ JFA FOOTBALL COURSE IN LAOS

15/12/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນບານເຕະ ຍີ່ປຸ່ນ ( JFA ) ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝືກໃຫ້ກັບບັນດາຄູຝຶກຈຳປີ - ຈຳປາ ແລະ ບັນດາສະໂມສອນຕ່າງໆໃນວັນທີ15ທັນວານີ້,ພາຍຫຼັງດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ2ວັນ(14 - 15 ທັນວາ 2023),ໂດຍມີນັກຝຶກອົບຮົມ24 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊວ່ຍເຫຼືອດ້ານການຖ່າຍທອດບົດຮຽນຈາກວິທະຍາກອນ ທີ່ມາຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະ ຍີ່ປຸ່ນ (JFA ) ທ່ານ Yasuhiko Kimura ເຊິ່ງເປັນຄູຝຶກທີມຊາດຍີ່ປຸ່ນ ຮຸ່ນເຍົາວະຊົນ ເປັນຜູ້ສົ່ງຄວາມຮູ້ດ້ານທິດສະດີ ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງພ້ອມເຕັກນິກໃຫມ່ໆ ໃຫ້ກັບຄູຝຶກ ເພື່ອຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບນັກກິລາເຍົາວະຊົນໃນຕໍ່ຫນ້າ,ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໃສ່ 4 ຫົວຂໍ້ຄື:

1. ໂຄງຮ່າງຂອງກິລາບານເຕະ ແລະ ກິດຈະກຳກິລາບານເຕະ

2. ⁠ໂຄງຮ່າງການວິເຄາະເກມ ແລະ ການປັບປຸງການຝຶກຊ້ອມ

3. ⁠ການພັດທະນາເຍົາວະຊົນໃນຢີ່ປຸ່ນ

4. ⁠ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງບານໂລກ 2022

JFA ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງຄູຝຶກໄປຕ່າງປະເທດເລີ່ມແຕ່ປີ 1999, ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ສົ່ງໄປ 109ຄົນ, 28 ປະເທດໃນພູມີພາກ ຖືວ່າມີຜົນງານທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອອັນໃຫຍ່ຫລວງຕໍ່ການພັດທະນາບານເຕະໃນບັນດາປະເທດໃນອາຊີແລະໃນເທື່ອນີ້ ກໍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັດແຫນ້ນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສືບຕໍ່ສົ່ງການແລກປ່ຽນກັບປະເທດຮ່ວມມືປາຍທາງ ດ້ວຍການເປີດສຳມະນາ ຝຶກອົບຮົມ ບັນຍາຍຫລັກສູດໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍການສົ່ງຄູຝຶກທີ່ມີໃບອະນຸຍາດລາຍເຊັນທີ່ເປັນທາງການຂອງ JFA ເປັນຜູ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສປປລາວແລະຕ່າງປະເທດ.


News Cover

ຊ້າງນ້ອຍ ຄວ້າແຊ້ມ ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກ ຍິງ ປະຈຳປີ 2023

10/12/2023

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວລີກ ປະຈຳປີ 2023 ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ຈັດເປັນແບບລະບົບລີກ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມກິລາບານເຕະຍິງ ໄດ້ມີເວທີເຄື່ອນໄຫວຝຶກແອບແຂ່ງຂັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍງົບປະມານຫຼັກໃນການຈັດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ ຫຼື(FIFA), ເພື່ອຈັດການແຂ່ງຂັນແບບຢືນຢົງ ແລະ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ທັງນີ້ກໍເພື່ອພັດທະນານັກກີລາ ທັງເປັນການຄັດເລືອກນັກກິລາສູ່ທີມຊາດ ເຊິ່ງນັບແຕ່ປີ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ ລີກບານເຕະທີມຍິງ ຈະຈັດໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບທີມຊາຍ ແລະ ຈະເພີ່ມຈໍານວນທີມເຂົ້າຮ່ວມຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມມາດຖານເງື່ອນໄຂ ແລະ ຈະມີການພິຈາລະນາວ່າຈະໃຫ້ມີການຕົກຊັ້ນ ເລື່ອນຊັ້ນໃນອະນາຄົດ. ໂດຍເລີ່ມແຂ່ງຂັນມາແຕ່ວັນທີ 21 ຕຸລາ ແລະ ຈະໄດ້ສຳເລັດວັນທີ 10 ທັນວາ 2023 ໂດຍມີ 8 ທີມເຂົ້າຮ່ວມຄື: ຊ້າງນ້ອຍ, ມາສເຕີ ເຊເວັ້ນ, ເອສຣາ, ກອງທັບ, ຫຼວງພະບາງ, ຈຳປາສັກ, ນໍ້າທາ ແລະ ວຽງຈັນ.


 ສຳລັບພິທີປິດການແຂ່ງຂັນໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຫນາມສູນຝຶກ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2023 ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳໄພ ປຣະເສີດ ຮອງປະທານ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ ເລຂາທິການ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານງານ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດ, ຕະຫລອດຮອດຄູຝຶກ,ນັກກິລາ,ແຟນບານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.


 ຜົນການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກຍິງ ປະຈຳປີ 2023 ທີມຊະນະເລີດ ຊ້າງນ້ອຍ ໄດ້ຮັບຂັນ,ຫລຽນຊະນະເລີດ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນລາງວັນ 100 ລ້ານກີບ ໂດຍລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 13 ນັດ ເສຍ 1 ນັດ ມີ 39 ຄະແນນ, ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບ 1 ຫລື ອັນດັບ 2 ເອສະຣາ ໄດ້ຮັບເງິນ 50 ລ້ານກີບ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 8 ນັດ ສະເຫມີ 4 ນັດ ເສຍ 2 ນັດ ມີ 28 ຄະແນນ ເທົ່າກັບ ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ແຕ່ ເອສະຣາ HEAD TO HEAD ດີກວ່າ, ຮອງຊະນະເລີດອັນດັບ 2 ຫລື ອັນດັບ 3 ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ໄດ້ຮັບເງິນ 20 ລ້ານກີບ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 9 ນັດ ສະເຫມີ 1 ນັດ ເສຍ 4 ນັດ ມີ 28 ຄະແນນ, ອັນດັບ 5 ນໍ້າທາ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 6 ນັດ ສະເຫມີ 3 ນັດ ເສບ 4 ນັດ ມີ 21 ຄະແນນ, ອັນດັບ 6 ຈຳປາສັກ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 6 ນັດ ເສຍ 8 ນັດ ມີ 18 ຄະແນນ,ອັນດັບ 7 ກອງທັບ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 5 ນັດ ສະເຫມີ 3 ນັດ ເສຍ 6 ນັດ ມີ 18 ຄະແນນ, ອັນດັບ 7 ຫຼວງພະບາງ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຊະນະ 3 ນັດ ສະເຫມີ 1 ນັດ ເສບ 10 ນັດ ມີ 10 ຄະແນນ ແລະ ອັນດັບສຸດທ້າຍ ວຽງຈັນ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ເສຍ 14 ນັດ ມີ 0 ຄະແນນ, ຂະນະ ທີ່ ລາງວັນປະເພດບຸກຄົນ ຄູຝຶກດີເດັ່ນຕົກເປັນຂອງ ພຸດປະສົງ ແສງດາລາວົງ ຄູຝຶກ ຈາກ ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ, ລາງວັນຜູ້ຮັກສາປະຕູດີເດັ່ນ ບັງອອນ ພອນໄຊ ຈາກ ສະໂມສອນ ກິລາບານເຕະ ຊ້າງນ້ອຍ ລົງສະຫນາມ 11 ນັດ ເສຍພຽງ 7 ປະຕູ, ລາງວັນນັກກິລາດີເດັ່ນ ວິລິນທອນ ວົງແສງທອງ ຈາກ ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຍິງໄດ້ 2 ປະຕູ ແລະ ລາງວັນຜູ້ຍິງປະຕູສູງສຸດ ໃຈຄຳ ໄຊຍະປະເສິດ ຈາກ ສະໂມສອນ ມາສເຕິ້ ເຊເວັ້ນ ລົງສະຫນາມ 14 ນັດ ຍິງໄດ້ 31 ປະຕູ. ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼັກຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ ຫຼື ຟີຟາ, ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະຫາຄົມ ຈຳກັດ, ວຽງຈັນໄອສ໌, ບໍລິສັດ ວາຣີິ ແລະ ບໍລິສັດ ອີໂວ ສະຕໍ.News Cover

ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝສາມັນ ສຕລ ປະຈຳປີ 2023

10/12/2023

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະໄໝສາມັນ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ(ສຕລ)ປະຈໍາປີ 2023 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ທັນວາ 2023 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເມືອງແທ໋ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະໄດ້ອັດລົງດວ້ຍຜົນສຳເລັດໃນວັນດຽວກັນ,ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ ປະທານ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ,ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ປະທານກິຕິມະສັກ ສຕລ, ທ່ານ ກິ່ງມະໂນ ພົມມະຫາໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ,ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຕລ, ຜູ້ແທນຈາກບັນດາສະຫະພັນບານເຕະແຂວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະໂມສອນກິລາບານເຕະລາວລີກ 1 ປະຈໍາປີ 2023, ບັນດາສື່ມວນຊົນ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາວິຊາການ ສຕລ.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານການເຄືອນໄຫວຂອງສຕລໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ,ໂດຍໄດ້ມີຜົນງານໃນການພັດທະນາກິລາບານເຕະລາວໃນທຸກລະດັບ,ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາວລີກ1,ລາວລີກ2,ໄປຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານເຕັກນິກວິທະຍາ ແລະ ພັດທະນາ,ສົ່ງເສີມ,ຕິດຕາມທີມຊາດລາວຊາຍແລະຍິງທີ່ໄປແຂ່ງຂັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ພັດທະນາຄູຝຶກ,ກໍາມະການຕັດສິນ,ວຽກງານນິຕິກໍາ,ວຽກງານສື່ມວນຊົນ,ວຽກງານການຕະຫຼາດ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ, ນອກນັ້ນ,ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍສູນຝຶກກິລາບານເຕະຈໍາປີ-ຈໍາປີ ໃຫ້ເປັນອີກໜຶ່ງວຽກງານບູລິມະສິດຂອງ ສຕລ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ກໍ່ໄດ້ເປີດແລ້ວ 5 ສູນ,ສະເພາະຢູ່ຕ່າງແຂວງມີ 3 ສູນທີ່ຫຼວງພະບາງ,ຈໍາປາສັກ ແລະ ຫຼວງນໍ້າທາ.ພິເສດພາຍໃນປີ 2023,ບັນດາບຸກຄະລາກອນຂອງ ສຕລ ກໍ່ໄດ້ມີຜົນງານອັນພົ້ນເດັ່ນກໍ່ຄືທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ ເລຂາທິການ ສຕລ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານ AFC ແລະ FIFA,ປະທານສຕລໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຄະນະບໍລິຫານງານ AFF ທັງເປັນຫົວໜ້າອະນຸກໍາມະການພັດທະນາ AFF, ຄະນະໃນອະນຸກໍາມະການພັດທະນາ ຂອງ AFC,ທ່ານ ຄໍາແພງ ວົງຂັນຕີ ຮອງປະທານ ສຕລ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຄະນະໃນອະນຸກໍາມະການບານເຕະເພື່ອສັງຄົມ (CSR) ຂອງ AFC,ທ່ານ ຈັນທະວົງ ສີລິມະໂນທໍາ ຮອງເລຂາທິການ ສຕລ ໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ເປັນຄະນະໃນອະນຸກໍາມະການສະຫະພັນບານເຕະ ຂອງ AFC. ນອກນັ້ນ,ໃນວຽກງານກໍາມະການຕັດສິນ ທ່ານ ນາງ ພຸດສະຫວັນ ຈັນທະວົງ ສາມາດຜ່ານການຄັດເລືອກກໍາມະການຕັດສິນ ລະດັບ Elite ຂອງ AFC.ໃນວຽກງານເຕັກນິກວິທະຍາແລະທ່ານ ວົງມີໄຊ ສຸບົວຄໍາ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ AFC ໃນການເປັນຜູ້ຝຶກສອນ ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ລະດັບ C.

ທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວຍັງໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີ ແຜນງົບປະມານສຳລັບປີ 2024 ພ້ອມດຽວນັ້ນໃນປີ 2024ຈະໄດ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານ ສຕລ ສົກປີ 2024 – 2028 ເຊິ່ງຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນ ກຸມພາ 2024.ສຳລັບແຜນການແຂ່ງຂັນປະຈຳປີ 2024ຈະມີ7 ລາຍການປະກອບມີ:

• ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ປີ 2024/25

• ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເຍົາວະຊົນຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 16

• ການແຂ່ງຂັນບານເຕະເຍົາວະຊົນຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 19 ປີ

• ບານເຕະຊິງຂັນ ພະນະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປລາວ ປະຈຳປີ 2024/25

• ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກຍິງ 2024

• ຈັດການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວຟຸດຊໍ ລີກ 2024

• ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ລາວລີກ2 ປະຈໍາປີ 2024 ແລະ ການແຂ່ງຂັນມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍ.

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ປະທານກິຕິມະສັກ ສຕລ ໄດ້ກ່າວໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ,ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍມາຍັງປະທານພ້ອມຄະນະນຳແລະພະນັກງານສຕລທີ່ຍາດໄດ້ຜົນງານຕະຫຼອດ1ປີຜ່ານມາແລະດຳເນີນກອງປະຊຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງສຕລໄດ້ກຳນົດໄວ້.ໃນນັ້ນທ່ານສົມສະຫວາດເລັ່ງສະຫວັດໄດ້ສະແດງຄວາມປິຕິຍິນດີມາຍັງປະທານແລະຄະນະນຳສຕລທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຄະນະບໍລິຫານງານຂອງ AFCແລະFIFA.

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດກ່າວຕື່ມວ່າ:ເຖິງພວກເຮົາມີຜົນງານປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍກວ່າປິຜ່ານມາ,ແຕ່ທຽບໃສ່ຄວາມມຸ້ງຫວັງແລະຄວາມຄອງຄອຍຂອງປະຊາຊົນ,ພວກເຮົາຕ້ອງບຸກບືນສູ້ຊົນໃຫ້ມີຜົນງານຫຼາຍກວ່ານີ້.ນະໂອກາດນີ້,ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີບາງບັນຫາເພື່ອເລ່ງໃສ່ພັດທະນາກິລາບານເຕະລາວ.ໜຶ່ງ,ສະເໜີມາຍັງການນໍາກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໃຫ້ກຳນົດແຈ້ງນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານພັດທະນາກິລາໃຫ້ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເລີ່ມແຕ່ໄວເດັກຂື້ນໄປ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນສົ່ງເສີມດ້ານໂພສະນາການ,ເພາະເດັກແຂງແຮງຈິ່ງເປັນນັກກິລາທີ່ແຂງແຮງໄດ້.ສອງ,ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນພິຈາລະນາໃນການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງກັບສະຫະພັນບານເຕະແຂວງ,ສະໂມສອນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ.ສາມ,ນຳສະເໜີບັນດາຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ຊວ່ຍການອຸປະຖໍາວົງການກິລາບານເຕະໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນແລະສີ່,ໃຫ້ສຕລມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຫ້າວຫັນ,ມີຜົນງານເດັ່ນຫຼາຍຂື້ນທັງພາຍໃນ,ຕ່າງປະເທດ,ພ້ອມກັນສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ກ້າວໜ້າຂື້ນໄປເພື່ອຈຸດປະສົງເຮັດໃຫ້ກິລາບານເຕະຂອງປະເທດເຮົາກາຍເປັນກິລາຍອດນິຍົມຂອງມວນຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.


News Cover

ສຕລ ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາບານເຕະທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2023

09/12/2023

ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ (ສຕລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພັດທະນາກິລາບານເຕະທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາປີ 2023 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ທັນວາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສຕລ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກສະຫະພັນບານເຕະແຕ່ລະແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

  ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານ ວີເພັດ ສີຫາຈັກຣ໌ ປະທານສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນສັງເກດຕີລາຄືນບັນດາຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກງານການພັດທະນາກິລາບານເຕະທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ໂດຍໃນປີ 2024 ສຕລ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ງົບປະມານຈັດການແຂ່ງຂັນ ຈໍານວນ 120 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆສະຫະພັນບານເຕະແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອນໍາໄປຈັດການແຂ່ງຂັນ 5 ລາຍການ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

• ການແຂ່ງຂັນ ລາວລີກ 2 (ການແຂ່ງຂັນປະຈໍາປີຂອງບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ)

• ການແຂ່ງຂັນ ລະດັບມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ປະເພດຊາຍ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

• ການແຂ່ງຂັນ ລະດັບມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ປະເພດຊາຍ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

• ການແຂ່ງຂັນ ລະດັບມັດທະຍົມ ຕອນຕົ້ນ ປະເພດຍິງ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

• ການແຂ່ງຂັນ ລະດັບມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ປະເພດຍິງ ພາຍໃນແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ

 ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຫະພັນບານຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື ເພື່ອໃຫ້ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຂຶ້ນໄດ້ໃນປີ 2024 ທີ່ຈະມາຮອດນີ້.

   ໃນງານດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ ເລຂາທິການ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຍັງໄດ້ລາຍງານເຖິງຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງ ສຕລ ທີ່ນຳກົດໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໃນນັ້ນແມ່ນການປະສານສົມທົບກັບສະຫະພັນບານເຕະແຕ່ລະແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ.

   ທ່ານ ສັນຕິກອນ ແສງດາລາ ຫົວຫນ້າພະແນກຈັດການແຂ່ງຂັນ ສຕລ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດແຂ່ງຂັນຂອງ ສຕລ ຮ່ວມກັບ ສຕຂ/ນວ ປະຈຳປີ 2023 ເຊິ່ງປະກອບມີການແຂ່ງຂັນລາວລີກ 2 ມີທັງຫມົດ 9 ແຂວງທີ່ສາມາດຈັດແຂ່ງຂັນໄດ້ ໂດຍມີທັງຫມົດ 62 ທີມ ມີນັກກິລາທັງຫມົດ 1740, ນັດແຂ່ງຂັນທັງຫມົດ 500 ນັດ, ສະຫນາມແຂ່ງຂັນ 9 ສະຫນາມ ແລະ ຄະນະຄູຝຶກທັງຫມົດ 121 ຄົນ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຕອນຕົ້ນ - ຕອນປາຍ ຍິງ - ຊາຍ ມີທັງຫມົດ 246 ທີມຈາກທັງຫມົດ 8 ແຂວງ.

  ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ ສະຫະພັນບານເຕະແຕ່ລະແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະປີ 2023 ຜ່ານມາ ແລະ ຜ່ານແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2024, ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເລືອກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈັດກິດຈະກຳ AFC WOMEN’S FOOTBALL DAY 2024 ໃນເດືອນມີນາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈັດກິດຈະກຳ AFC GRASSROOTS FOOTBALL DAY 2024 ໃນເດືອນພຶດສະພາ.


News Cover

ຊ້າງນ້ອຍ ຄວ້າແຊ້ມ ລາວລີກຍິງ ປະຈຳປີ 2023 ຢ່າງແນ່ນອນ

06/12/2023

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະລາວລີກ ຍິງ ປະຈຳປີ 2023 ນັດກາງອາທິດ ນັດທີ 13 ວັນທີ 6 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ຊ້າງນ້ອຍ ທີມນຳ ເອົາຊະນະ ມາສເຕີ ເຊເວັ້ນ 2-0, ສົ່ງຜົນໃຫ້ ຊ້າງນ້ອຍ ມີ 36 ຄະແນນ ນໍາຫ່າງ ມາສເຕີ ເຊເວັ້ນ ທີ່ມີ 28 ຄະແນນ ຢູ່ 8 ຄະແນນ.ເຖິງຈະຍັງເຫຼືອການແຂ່ງຂັນອີກ 1 ນັດ ແຕ່ຜົນຂອງຄະແນນຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າຊ້າງນ້ອຍມີສິດຄວ້າແຊ້ມລາວລີກຍິງປະຈຳປີ2023ໄປຄອງຢ່າງແນ່ນອນ.
  ສະຫລຸບຕາຕະລາງຄະແນນ ອັນດັບ 1 ຊ້າງນ້ອຍ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 12 ນັດ ເສຍ 1 ນັດ ມີ 36 ຄະແນນ, ອັນດັບ 2 ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 9 ນັດ ສະເຫມີ 1 ນັດ ເສຍ 3 ນັດ ມີ 28 ຄະແນນ, ອັນດັບ 3 ເອສະຣາ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 7 ນັດ ສະເຫມີ 4 ນັດ ເສຍ 2 ນັດ ມີ 25 ຄະແນນ, ອັນດັບ 4 ນ້ຳທາ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 6 ນັດ ສະເຫມີ 3 ນັດ ເສຍ 4 ນັດ ມີ 21 ຄະແນນ, ອັນດັບ 5 ຈຳປາສັກ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 5 ນັດ ເສຍ 8 ນັດ ມີ 15 ຄະແນນ, ອັນດັບ 6 ກອງທັບ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 4 ນັດ ສະເຫມີ 3 ນັດ ເສຍ 6 ນັດ ມີ 15 ຄະແນນ, ອັນດັບ 7 ຫຼວງພະບາງ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ຊະນະ 3 ນັດ ສະເຫມີ 1 ນັດ ເສຍ 9 ນັດ ມີ 10 ຄະແນນ ແລະ ອັນດັບ ສຸດທ້າຍ ວຽງຈັນ ລົງສະຫນາມ 13 ນັດ ເສຍ 13 ນັດ ມີ 0 ຄະແນນ.
  ສຳລັບຕາຕະລາງ ການແຂ່ງຂັນໃນອາທິດນີ້ ເຊິ່ງເປັນອາທິດສຸດທ້າຍ ວັນເສົາ 08 ທັນວາ 2023 ເວລາ 17:00 ນ້ຳທາ ພົບ ຈຳປາສັກ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມສູນຝຶກ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫນາມ 1 , ເວລາ 17:00 ກອງທັບ ພົບ ວຽງຈັນ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມສູນຝຶກ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫນາມ 2, ວັນອາທິດ 09 ທັນວາ 2023 ເວລາ 17:00 ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ພົບ ເອສະຣາ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມສູນຝຶກ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫນາມ 1 ແລະ ເວລາ 17:00 ຫຼວງພະບາງ ພົບ ຊ້າງນ້ອຍ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມສູນຝຶກ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ສະຫນາມ 2, ພາຍຫຼັງຈົບການແຂ່ງຂັນຈະມີພິທີມອບລາງວັນຕ່າງໆ ແຟນບານຫ້າມພາດ, ສາມາດໄປຊົມ ແລະ ເຊຍ ຕິດຂອບສະຫນາມທີມທີ່ຕົນເອງມັກໄດ້, ເຂົ້າຊົມບໍ່ເສຍຄ່າ(FREE) ແລະ ສາມາດຮັບຊົມ ການຖ່າຍທອດສົດໄດ້ທີ່ ເພສເຟສບຸກ LAOWOMEN'SLEAGUE ລາວລີກຍິງ ,Youtube LAOFF TV ແລະ Application LTC PLAY.

News Cover

The interested service providers

05/12/2023

Vientiane, 05 December 2023

Request for Proposals

To: The interested service providers,

Lao Football Federation is pleased to invite the interested service providers to submit their proposals to providing the Air Ticket Services for the following Schedule:

17-29 June 2024 Vientiane-Jakarta-Vientiane (AFF U16 BOY’S CHAMPIONSHIP 2024)

20 June-3 July 2024 Vientiane-Jakarta-Vientiane (AFF U19 BOY’S CHAMPIONSHIP 2024)

List of required documents:

- Company profile

- List of clients

- Business registration certificate

- Tax Payment certificate

- Price proposal

- Payment term and condition

- Other Services Condition

All interested parties are required to submit the set of required documents to [email protected] no later than 20 December 2023.